Vinstvarning från Cimco

Publicerad 2017-08-30 07:18

Aktie Cimco Marine kommer inte att nå sina mål för försäljning, omsättning och kassaflöde 2017. Det framgår av ett pressmeddelande som sändes ut sent på tisdagskvällen.

Bolaget fastställer att det inte kommer att kunna sälja 500 OXE-enheter i år, som var målet. Därför kommer bolaget inte heller att nå omsättningsmålet på 150 miljoner kronor eller målet om att nå positivt kassaflöde 2017.

Anledningen till ovan är förseningar i att installera ytterligare kapacitet i distributionsledet samt relaterade kvalitetssäkringsprogram hos leverantörer, som i sin tur har påverkat produktionen.

”Det är ledningens starka tro att Cimco kommer att kunna fortsätta sin planerade produktionsupprampning efter en kort försening, och att Cimco kommer att nå produktionsmålet på 25 motorer per vecka under detta år”, skriver Cimco.

Cimco skriver att efterfrågan på OXE dieselmotorer fortsätter att kraftigt överstiga produktionskapacitetetn. Därför tar inte Cimco några nya order för tillfället.

Målen för 2018 (försäljning minst 2.000 motorer, omsättning över 600 miljoner kronor) och de långsiktiga målen (cirka 7.700 enheter, ebitda-marginal överstigande 20 procent) påverkas inte av ovanstående och kvarstår. Inga nya mål för försäljning, omsättning eller kassaflöde har beslutat för 2017.

Cimco säljer dieseldrivna utombordsmotorer till yrkesbåtar och listades på First North i början av juli i år.