Sämre för Oncopeptides

Publicerad 2017-08-25 09:43

Rapport Bioteknikbolaget Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -67,3 miljoner kr för det andra kvartalet 2017 (-23,5). Resultatet per aktie uppgick till -1,69 kr.

Även rörelseresultatet blev -67,3 miljoner kr (-23,5). Nettoomsättningen var 0,0 miljoner kronor (0,0).

Bolagets likvida medel uppgick per den 30 juni till 535,1 miljoner kr (15,9). I samband med börsintroduktionen i februari tillfördes Oncopeptides 695 miljoner kr före emissionskostnader uppgående till 58,2 miljoner.