Haldex: Styrelsens står fast vid motståndet mot Knorr-Bremse

Publicerad 2017-08-25 09:25

Aktie Haldex styrelse står fast vid sitt motstånd till Knorr-Bremse och det tyska bolagets budprocess.

Det framgår av ett pressmeddelande på fredagen, veckan efter en extra stämma i bolaget där ägarna röstade för Knorr-Bremses förslag om att styrelsen ska samarbeta med det tyska bolaget i den fortsatta uppköpsprocessen.

Haldex styrelsen vill inte att Aktiemarknadsnämnden godkänner ytterligare en förlängning av budperioden, är budskapet i fredagens pressmeddelande.

Styrelsen kommer vidare inte följa stämmans instruktion om att ge Knorr-Bremse stöd ”då den strider mot aktiebolagslagen”. Här refererar Haldex styrelse till ett utlåtande från Erik Nerep som är professor i affärsrätt och han menar att styrelsen har en lydnads- och lojalitetsplikt mot Haldex som bolag, inte mot enskilda ägare eller grupper av ägare.

”Innebörden av det sagda är att styrelsen i Haldex AB måste bortse från Instruktionen. Styrelsen har följaktligen att agera som tidigare för att skydda bolaget och dess ägare. Därmed kvarstår styrelsen som garant för att bolaget och dess aktieägare fredas mot bolagsskadliga åtgärder i samband med det pågående uppköpsförfarandet”, citeras Erik Nerep i pressmeddelandet.