Kraftigt marginaltapp för Raysearch

Publicerad 2017-08-24 08:55

Rapport Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar rejält sjunkande marginaler och den negativa trenden kan fortsätta på kort sikt.

 Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 20,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (28,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:59 kronor (0:84).

Nettoomsättningen uppgick till 142 miljoner kronor (119).

Orderingång exklusive serviceavtal blev 109 miljoner kronor (129), varav Raystation var 98,0 miljoner kronor (121).

Orderstocken för Raystation uppgick till 36,0 miljoner kronor (65,2) vid periodens utgång

Rörelseresultatet blev 26,8 miljoner kronor (37,5) och marginalen sjönk till 18,9 procent (31,5).

Marginal kan fortsätta nedåt på kort sikt

Raysearch har hittills under 2017 expanderat bolaget sälj- och serviceorganisation för att öka försäljningen av bolagets produkter Raystation.

”Denna satsning kommer att fortsätta, vilket kan minska bolagets rörelsemarginal på kort sikt, men kommer att leda till hög tillväxt med goda marginaler i framtiden”, skriver Raysearch vd Johan Löf i rapporten för det andra kvartalet.

I det andra kvartalet uppgick Raysearch rörelsemarginal till 18,9 procent, ned från en bit över 30 procent andra kvartalet 2016.

”Marginalförsämringen förklaras av den amerikanska dollarns försvagning relativt den svenska kronan och ökade försäljningskostnader till följd av expansion av vår globala sälj- och serviceorganisation”, skriver bolagets vd i rapporten.