Haldex: Stämman röstade för Knorr-Bremse

Publicerad 2017-08-17 13:06

Aktie Extrastämman i fordonsunderleverantören i Haldex röstade för budgivaren Knorr-Bremses förslag på torsdagen.

Förslaget på stämman, som Knorr-Bremse hade kallat till, handlade om att Knorr-Bremse ville att stämman skulle instruera styrelsen att ”skyndsamt, effektivt och lojalt” hjälpa till med bland annat en ansökan om en acceptperiodförlängning till Aktiemarknadsnämnden.

Haldex största ägare, ZF, som äger cirka 20 procent av aktierna och som lade det näst högsta budet i kampen om Haldex förra hösten, lade ned sin rös på stämman.

Det krävdes minst 50 procent av de angivna rösterna för att förslaget skulle gå igenom. Knorr-Bremse, som äger cirka 15 procent av aktierna, fick inte rösta.

Vad som händer nu är oklart.

Haldex styrelse drog i slutet av juni tillbaka sitt stöd för Knorr-Bremses bud och den har flertalet gånger sagt att budet och den utdragna budperioden skadar bolaget. Den 2 augusti meddelade styrelsen att den inte skulle ”verkställa ett beslut av bolagsstämman enligt Knorr-Bremses förslag”.

Knorr-Bremses vd Klaus Deller säger till Nyhetsbyrån Direkt strax efter att extrastämman avslutats att han ”förväntar sig” att styrelsen kommer att rätta sig efter stämmans beslut och om den inte gör det kommer Knorr-Bremse använda till buds stående medel.