Haldex: Aktieägarna uppmanas ta tillbaka budaccept

Publicerad 2017-08-09 17:41

Aktie Föreningen Aktiespararna uppmanar sina medlemmar att återkalla sina accepter i Knorr-Bremses bud på Haldex. "Budet är riskfyllt för aktieägarna", skriver Aktiespararna i ett pressmeddelande.

Föreningen motiverar sin rekommendation genom att peka på att den långa tid det hittills har tagit att genomföra budet som lades förra hösten. Vidare är det enligt Aktiespararna osäkert om budet kommer att fullföljas med tanke på konkurrensmyndigheternas krav på eftergifter.

”Det utdragna budet har skadat och fortsätter att skada Haldex affärsverksamhet och därmed aktieägarna. Sammantaget har osäkerheten kring budet blivit för stor för ägarna varför lämnade accepter bör återkallas”, skriver Aktiespararna.

Aktieägarna råder ägarna även att på extrastämman, som enligt planerna ska hållas den 17 augusti, att rösta mot Knorr-Bremses förslag att om att styrelsen ska agera för att budtiden förlängs, något styrelsen sedan i somras inte vill göra.

Aktiespararna uppmanar Aktiemarknadsnämnden att inte ge tillåtelse till ytterligare förlängning av budtiden.