Swedish Match ned efter amerikanskt nikotinbesked

Publicerad 2017-07-31 07:49

Aktie Swedish Match direktpåverkas inte av FDA:s förslag kring sänkta nikotinnivåer för cigaretter. FDA-förslagen bidrog till att hela tobakssektorn i USA och London rasade på fredagen. Även Swedish Match drogs med i kursfallet.

Swedish Match ser inte någon negativ påverkan kring FDA:s förslag om att senarelägga tidpunkten för ansökningar om försäljningstillstånd för andra produkter, bland annat cigarrer.

”Från Swedish Match synvinkel ser vi inga negativa nyheter i detta”, säger Swedish Match amerikanske chefsjurist Gerry Roerty till Nyhetsbyrån Direkt.

Swedish Match påverkas av FDA:s förslag om att senarelägga deadline med tre år för att lämna in information kring vissa nikotinprodukter, i en ansökan för att kunna få tillstånd att sälja produkterna.

”Deadline har senarelagts för vår cigarrverksamhet till augusti 2021 från ursprungligen augusti 2018”, säger Gerry Roerty och tillägger att det bara ger Swedish Match längre tid att sammanställa informationen till FDA.

Även Swedish Match ZYN-produkt (nikotinprodukt utan tobak) påverkas och för den har deadline hos FDA förlängts till år 2022.

”Vi får sälja våra produkter på marknaden under tiden”, säger han.