Stora Enso under förväntningarna

Publicerad 2017-07-26 10:40

RapportUPPDATERAD Massa- och papperskoncernen Stora Ensos operativa rörelseresultat för det andra kvartalet låg 4 procent under förväntningarna medan resultatet på sista raden var 20 procent över väntevärdet från SME Direkt.

På onsdagens börs handlades aktien upp drygt 2 procent i spåren av rapportsläppet, efter att han pressats dagen före av UPM-Kymmenes rapport.

Här följer en sammanfattning av rapporten:

Rörelseresultat under förväntan. Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 219 miljoner euro (226 miljoner andra kvartalet 2016). Väntat enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten var 228 miljoner euro. Den operativa rörelsemarginalen blev därmed 8,7 procent (8,9), att jämföra med väntade 9,0 procent. 

Nettoresultat högre. Resultat före skatt låg på 145 miljoner euro (149). Analytikerna hade räknat med 152 miljoner. Omsättningen var 2.528 miljoner euro (2.526), mot förväntningar om 2.530 miljoner. Nettoresultatet låg på 146 miljoner euro, att jämföra med väntade 122 miljoner.

Tillväxt 7 procent exklusive papper. Exklusive pappersverksamheten ökade omsättningen med 7,1 procent, skriver vd Karl-Henrik Sundström i rapporten.

”Det beror främst på att flera strategiska investeringar nu är i gång – anläggningarna i Beihai, Murów och Varkaus – samt högre priser på massa och wellpappråvara”, skriver han.

Inkörning Kina-maskin snabbare väntat. Bolaget spår nu att den nya maskinen för konsumentkartong i kinesiska Beihai kommer att nå break-even sett till operativt ebitda under fjärde kvartalet i år, ett kvartal tidigare än prognos.

”Inkörningen av Beihai-bruket går snabbare än planerat. Under kvartalet inleddes leveranser av kommersiell vätskekartong till nya kunder”, skriver Stora Enso i rapporten för det andra kvartalet.

Konsumentkartongmaskinen beräknas nå full produktionskapacitet under första halvåret 2018.

Prognos – något högre. Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2017 kommer att bli ”något eller till och med klart högre” än andra kvartalets 219 miljoner euro.

Vidare spår bolaget att omsättningen i det tredje kvartalet kommer att bli ”i nivå med” det andra kvartalet, då omsättningen uppgick till 2.528 miljoner euro.

I det uppskattade operativa rörelseresultatet för tredje kvartalet ingår en negativ påverkan på 17 miljoner euro hänförlig till inkörningen i Beihai. Motsvarande negativ effekt i det andra kvartalet låg på just 17 miljoner euro.

Underhållstopp påverkar. Den negativa effekten från planerade underhållsstopp beräknas bli cirka 10 miljoner euro lägre än för andra kvartalet och ingår i uppskattningen.