Fredrik Lundberg, ordförande i Indutrade.

Indutrade: Ökad orderingång andra kvartalet

Publicerad 2017-07-25 11:47

Rapport Indutrades orderingång i det andra kvartalet steg med 15 procent till 3 952 miljoner kr. För jämförbara enheter ökade orderingången med 4 procent, medan den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar påverkade orderingången positivt med 2 procent. Därmed presterade bolaget ungfär som förväntat.

Det framgår av delårsrapporten där Indutrade påminner om att det andra kvartalet hade färre faktureringsdagar jämfört med 2016 på grund av påsken.

Enligt bolaget har efterfrågesituationen generellt stärkts under kvartalet för flertalet marknader och segment.

Fortsatt positiv utveckling i de nordiska länderna, och då framförallt i Finland, har bidragit till den ökade orderingången. Vidare upplever koncernens bolag med kunder i Tyskland, Nordamerika och Asien ett förbättrat affärsläge.

För övriga länder och marknader har utvecklingen varit oförändrad jämfört med närmast föregående kvartal.

Indutrades rörelseresultat (ebita) steg 13 procent till 458 miljoner kr i kvartalet. Jämförbara enheter ökade marginellt medan förvärv bidrog med 10 procent och valutakursförändringar påverkade positivt med 3 procent.

Enligt Indutrade har, i likhet med det första kvartalet, flertalet bolag i koncernen utvecklats positivt med ökad fakturering och förbättrade marginaler. Detta har tillsammans med tillskott från genomförda förvärv motverkat lägre volymer avseende ventiler för kraftgenerering inom energisegmentet och ett fortsatt utmanande affärsläge för bolag inom marinsegmentet.

”Indutrade har en stark balansräkning och pipelinen av intressanta förvärvsobjekt är bra, vilket skapar goda förutsättningar för ytterligare förvärv. Vi har fått en bra start på året och den starka orderingången ger oss tillförsikt om en positiv utveckling även under det andra halvåret”, skriver vd Bo Annvik.