Haldex: EU startar fördjupad granskning av Knorr Bremses köp

Publicerad 2017-07-25 07:15

AktieUPPDATERAD BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen beslöt på måndagen att starta en fördjupad granskning av tyska Knorr-Bremses uppköp av fordonsunderleverantören Haldex. Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

Kommissionen oroas av att fusionen kan begränsa konkurrensen inom bromssystem och tillhörande komponenter i Europa.

En fördjupad granskning tar 90 arbetsdagar. Tidsgränsen för den fördjupade granskningen blir den 30 november.

Knorr-Bremse lämnade den 30 juni in åtaganden som kommissionen dock inte ansåg tillräckliga.

Bromsar är en avgörande komponent för säkerheten i de miljontals lastbilar, släpvagnar och bussar som dagligen transporterar gods och passagerare i hela Europa”, sade EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager i ett uttalande.

”Vi vill säkerställa att Knorr-Bremses övertagande av Haldex inte begränsar konkurrensen”, fortsatte hon.

Kommissionens undersökning visade att fusionen skulle undanröja en viktig konkurrent i en redan mycket koncentrerad sektor.

De två bolagen konkurrerar inom elektroniska bromsar och pneumatisk skivbromsar för lastbilar och släpvagnar, låsningsfria bromssystem för släpvagnar, ventiler och system för luftrening.

Hindren för nya aktörer att ta sig in på marknaderna är höga på grund av att utrustningen är säkerhetskritisk och stora krav ställs på forskning och utveckling, skrev kommissionen.

Kommissionen har samarbetat med USA:s justitiedepartementet eftersom ärendet har global räckvidd.

”EU-kommissionen har idag bekräftat den allvarliga kritik som vi kommunicerat sedan i slutet av juni. EU-kommissionen bekräftar även i sitt pressmeddelande att Knorr-Bremses plan inte var tillräcklig för att möta den kritik som förts fram, trots många månaders förberedelser med due dilligence-processer med tänkta köpare av de olika produktområdena. Sannolikheten för att denna affär ska godkännas är fortsatt mycket låg”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande för Haldex, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Haldex konstaterar att det i praktiken är uteslutet att en fördjupad undersökning skulle kunna slutföras under acceptfristen.

”Den 29 juni 2017 drog Haldex styrelse tillbaka sitt stöd för budet då sannolikheten för att budet ska kunna bli godkänt är mycket låg. Haldex styrelse kommer därför inte tillstyrka en förlängning av acceptfristen hos Aktiemarknadsnämnden”, skriver Haldex.

Knorr-Bremse skriver å sin sida att de även fortsättningsvis är ”fullt dedikerade” till den föreslagna sammanslagningen.

”Vi har alltid sagt att vi är beredda att göra eftergifter, inklusive avyttringar, om det är nödvändigt. Viktigast av allt – vi har redan vidtagit försiktighetsåtgärder. Enligt Knorr-Bremse föreligger övertygande motiv för transaktionen oaktat eventuella konkurrensbefrämjande åtgärder; vi fortsätter att vara fullt engagerade i att erhålla konkurrensgodkännande på godtagbara villkor så snart som möjligt”, säger Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremses förvaltningsstyrelse, enligt pressmeddelandet från Knorr-Bremse.