Stark rapport från Swedish Match

Publicerad 2017-07-21 08:23

RapportUPPDATERAD Tobaksbolaget Swedish Match levererade ett resultat för första kvartalet 2017 som var strax över förväntan. På Stockholmsbörsen fick rapporten ett positivt mottagande och aktien var upp drygt 2 procent på fredagsförmiddagen.

Resultatet var bättre än förhandstipsen. Swedish Matchs rörelseresultat blev 1 232 miljoner kr i kvartalet (1 711 samma period i fjol), väntat var 1 215 miljoner, enligt SME Direkt.

I resultatet och även SME-konsensus ingick större engångsposter om 238 miljoner kr från försäljning av aktier i Scandinavian Tobacco Group och från en tomt-försäljning. Före skatt blev resultatet 1 153 miljoner kr (1.604). Här väntade sig analytikerna 1 114 miljoner.

Även försäljning något bättre. Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, summerades till 3 775 miljoner kr (3 557), väntat var 3 763 miljoner.

Snusmarginal ungefär som väntat

Försäljningen i affärsområdet Snus blev 1 293 miljoner kr (väntat 1 276). Snusmarginalen var 41,1 procent, snäppet över väntade 40,8 procent och lite under utfallet samma kvartal i fjol (41,8). Ökad nettoomsättning och ökat rörelseresultat i USA kompenserade för viss minskning i Skandinavien.

Inom området Andra Tobaksprodukter, som bland annat innehåller cigarr-försäljningen, landade försäljning och rörelseresultat i linje med SME-konsensus. 

Snusandet minskar långsammare

Swedish Match rörelseresultat från produktområden ökade med 6 procent till 994 miljoner kr. I lokala valutor var ökningen 1 procent. Bolagets marknadsandel i Norge har minskat i en långsammare takt till följd av framgångsrika nya produktlanseringar, enligt Swedish Match.

Spår ökat snusande

För helåret 2017 spår Swedish Match att konsumtionen av snus i Skandinavien och moist snuff i USA kommer att öka, mätt i antal dosor, vilket är en upprepning av tidigare bedömning. Swedish Match upprepar även att tillväxten i Skandinavien 2017 bedöms vara lägre än under 2016.

Rörelseförlusten för snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien 2017 bedöms i stort sett vara i nivå med 2016. I bokslutet hette det att rörelseförlusten för snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien bedöms i lokal valuta att i stort sett vara i linje med 2016. 

Stark cigarrkonkurrens

För cigarrer i USA förväntar sig Swedish Match att marknaden fortsätter att växa under 2017 och att konkurrensen kommer att vara fortsatt intensiv.