SSAB: Slog förväntningarna på alla punkter

Publicerad 2017-07-20 07:52

RapportUPPDATERAD Ståltillverkaren SSAB:s rörelseresultat blev 1 205 miljoner kr för det andra kvartalet. Det var högre än de 1 038 miljoner kr som väntades enligt SME Direkts prognossammanställning. Rörelsemarginalen blev 7,0 procent, att jämföra med väntade 6,1 procent.

Resultatet före skatt landade på 914 miljoner kr för det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 814 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 17 115 miljoner kr för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 17 067 miljoner kr.

Normalt säsongsmönster väntas

Sammantaget förväntas SSAB:s leveranser under tredje kvartalet följa normalt säsongsmönster och bli något lägre än under det andra kvartalet. Det skriver bolaget under utsiktsavsnittet i rapporten för det andra kvartalet.

”SSABs realiserade priser under det tredje kvartalet bedöms sammantaget vara relativt oförändrade jämfört med föregående kvartal”, heter det vidare.

Under det tredje kvartalet kommer planerade underhållsstopp att genomföras inom både SSAB Special Steels och SSAB Europe, med en beräknad resultatpåverkan på totalt 350 miljoner kr.

Utredning skapar osäkerhet

I Nordamerika var efterfrågan under det andra kvartalet relativt god, skriver SSAB. Marknaden i USA präglades dock av en viss osäkerhet kring möjliga effekter av den så kallade Section 232-utredningen, som kan innebära ytterligare importtullar på stål med hänvisning till USA:s säkerhet. Lagernivåerna i Nordamerika hos distributörer bedöms fortsatt vara något låga.

I Europa var efterfrågan under det andra kvartalet fortsatt god, tack vare den generella återhämtningen i den europeiska ekonomin. Importvolymerna har ökat under kvartalet i Europa och lagernivåerna hos distributörer bedöms något höga.

Arbete med skuldsättning går planenligt

SSABs mål att minska nettolåneskulden med 10 miljarder kr, från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017, går enligt plan. Nettokassaflödet under kvartalet uppgick till 597 miljoner kr.

”Ytterligare cirka 1,7 miljarder kr ska åstadkommas under andra halvåret och detta planeras ske genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital”, skriver SSAB:s vd Martin Lindqvist i sitt vd-ord.

Normalt säsongsmönster

Sammantaget förväntas SSAB:s leveranser följa normalt säsongsmönster under tredje kvartalet och bli något lägre än under det andra kvartalet.

Det skriver bolaget under utsiktsavsnittet i rapporten för det andra kvartalet.

”SSABs realiserade priser under det tredje kvartalet bedöms sammantaget vara relativt oförändrade jämfört med föregående kvartal”, heter det vidare.

Under det tredje kvartalet kommer planerade underhållsstopp att genomföras inom både SSAB Special Steels och SSAB Europe med en beräknad resultatpåverkan om totalt 350 miljoner kr.

”Kunde varit ännu bättre”

SSAB:s rörelseresultat blev klart högre än väntat, främst tack vare den europeiska verksamheten.

– Jag är mycket nöjd med utvecklingen i Europa i det andra kvartalet. Stabil produktion och bra leveranser, säger stålbolagets vd Martin Lindqvist till Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten.

– Vi har ett helt annat kostnadsläge i dag än före sammanslagningen, så detta visar att det var klokt att slå samman SSAB och Rautaruukki. Vi får också en helt annan produktionsstabilitet, fortsätter han.

Helt fläckfritt var det andra kvartalet dock inte. SSAB:s område Special Steels produktion hämmades av ett stopp på två veckor i Oxelösund efter en mindre brand.

– Vi stod i stålverket 14 dagar under kvartalet. Det är helt åtgärdat nu, men det tog två veckor.

SSAB:s amerikanska verksamhet fick producera extra åt Special Steels vars resultat i sin tur belastades med fraktkostnaderna.

– Det är dyrt att skeppa från USA till Europa, konstaterar Martin Lindqvist.

Han vill inte specificera effekten för koncernen för detta stopp.

– Resultatet hade väl kunnat vara lite bättre med tanke på detta, men jag vill inte kvantifiera det, säger han.

Special Steels resultat uppgick till 362 miljoner kr, ändå 19 procent högre än väntat.