Skanska: Sämre trots högre intäkter

Publicerad 2017-07-20 08:00

Rapport Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 1 451 miljoner kr i det andra kvartalet. Väntat var 1 560 miljoner kr, enligt SME Direkt. Intäkterna summerade till 44 936 miljoner kr. Här låg konsensusprognosen på 43 543 miljoner.

Orderingången summerade till 46,3 miljarder kr i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 40,1 miljarder.