Electrolux överträffade förväntningarna

Publicerad 2017-07-19 08:16

Rapport Electrolux rörelseresultat blev 1 942 miljoner kr för det andra kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1 728 miljoner kr, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent, jämfört med väntade 5,5 procent.

Försäljningen uppgick till 31 502 miljoner kr för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 31 611 miljoner kr.

Electrolux höjer sin prognos för marknadstillväxten i Nordamerika 2017 och upprepar marknadsprognosen för Europa. Den nordamerikanska vitvarumarknadens bedöms nu visa en efterfrågetillväxt på 3,4 procent, att jämföra med tidigare bedömning som var en tillväxt på 2-3 procent.

För den europeiska vitvarumarknaden spås alltjämt att efterfrågan kommer att öka med 1 procent 2017.

Vidare upprepar Electrolux sin prognos för kostnaderna för råmaterial 2017 som väntas bli 1,4 miljarder kr. Bolaget justerar sin prognos för kostnadsbesparingarna helåret 2017 och räknar nu med 2,3 miljarder kr. Tidigare var prognosen för kostnadsbesparingarna 2,2 miljarder kr.