Budsituationen drar ner Haldex resultat

Publicerad 2017-07-18 08:40

RapportUPPDATERAD Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 78 miljoner kr i det andra kvartalet. Motsvarande kvartal i fjol var resultatet 87 miljoner kr.

Den justerade rörelsemarginalen blev 6,6 procent (7,6). Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -47 miljoner kr (0). Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 31 miljoner kr (87). Nettoomsättningen uppgick till 1 184 miljoner kr (1 147).

Haldex rapporterade ett andra kvartal ansträngt av budsituationen med Knorr-Bremse och rörelsemarginalen för 2017 spås bli lidande.

”Vi skadas vid upphandling av framtida kontrakt det vill säga det som ska skapa Haldex tillväxt de kommande åren”, skriver tillförordnade vd:n Åke Bengtsson i en kommentar.

Under resterande del av året är påverkan av Knorr-Bremses bud fortsatt svårbedömd, menar Åke Bengtsson.

”Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet, men med minskad omsättning och höga kostnader på grund av uppköpsprocessen”, skriver han i vd-ordet.

De höga kostnaderna leder till att rörelsemarginalen 2017 spås bli något sämre än den var under fjolåret.

Haldex har gett fullt stöd åt Knorr-Bremse fram till dess att budplanen brast i juni. När Knorr-Bremse då ansökte om förlängd budfrist till början av 2018 fick det vara nog.

”En 20-månader lång budprocess skulle vara alltför långt och skadligt för Haldex och därför drog styrelsen tillbaka budstödet”, sade Åke Bengtsson.

”Utsikterna för Haldex under resterande del av året är osäkra”, fortsatte vd:n och menar bolaget måste lösa ägarfrågan och återfå konsumentförtroendet.

Graf: Haldex aktiekurs det senaste året.

image

Källa: Infront