Haldex styrelse drar tillbaka sitt stöd för budet

Publicerad 2017-06-30 07:53

Aktie Haldex styrelse drar tillbaka sitt stöd för Knorr-Bremses bud. Beslutet baseras på bedömningen att sannolikheten är mycket låg för att affären kommer att godkännas av konkurrensmyndigheterna, och på den skada som bolaget skulle fortsätta att lida under en fördjupad undersökning.

Enligt Haldex uttrycker den europeiska konkurrensmyndigheten allvarliga tvivel inom sex av de åtta produktområden som Haldex har verksamhet i.

”Haldex styrelse gör den sammanvägda bedömningen att sannolikheten för att Knorr-Bremse ska erhålla nödvändiga konkurrensgodkännanden är mycket låg och väljer därför att inte längre bistå Knorr-Bremse i arbetet med konkurrensgodkännande från myndigheterna. Styrelsen kommer även avstyrka att Aktiemarknadsnämnden godkänner en förlängning av Knorr-Bremses bud”, heter det i pressmeddelandet.

”Haldex har varit under bud i ett år redan och många kunder har varit avvaktande på grund av vår osäkra ägarsituation. Ett antal av dessa kunder har projekt där det fortfarande finns en chans för oss att komma tillbaka in i processen. En ytterligare förlängning skulle definitivt förstöra den möjligheten”, säger Åke Bengtsson, tillförordnad vd och koncernchef för Haldex, i en skriftlig kommentar.

Knorr-Bremses bud på 125 kronor per Haldex-aktie offentliggjordes i början av september 2016 och är villkorat av erhållande av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Haldex styrelse rekommenderade Haldex aktieägare att acceptera budet, om och när relevanta tillstånd erhållits.

Enligt Holdings ägde Knorr-Bremse 14,92 procent av Haldex per den 23 september 2016. Ägardatatjänsten skriver dock att datapunkten är manuellt justerad till det datumet, eftersom Holdings ”har anledning att tro att vi ej får in komplett ägardata i våra löpande uppdateringar för denna ägare i detta bolag”.

Knorr-Bremses i fjol besegrade budrival ZF Friedrichshafen hade 17,1 procent av Haldexaktierna per den 31 maj enligt Holdings, vars uppgift därvidlag är baserad på Haldex hemsida.