Betald analys fick aktie att tokrusa

Publicerad 2017-06-29 14:56

Aktie Analyshuset Edisons betalda analys av Neurovive Pharmaceutical fick aktien att stiga som en raket.

Edison ser en riskjusterad diskonterad värdering om 30 kr per aktie motsvarande ett totalt värde på 1,5 miljarder kr. I beräkningen har en 12,5 procents diskonteringsränta använts.

Det framgår av en analys daterad den 29 juni.

Projekten Neurostat och KL1333 värderas till 299 respektive 441 miljoner kr och motsvarar därmed omkring halva värderingen i Edisons analys.

Edison Investment Research, med bas i London, har drygt 70 analytiker som följer 700 bolag.

Neurovive är en så kallad research client, där Neurovive alltså betalar Edison för bevakningen.

Efter att analysen blev känd steg Neurovive som en raket. Som mest handlades aktien för 7,90 kr vilket motsvarar en uppgång på drygt 88 procent jämfört med gårdagens slutkurs.

Euforin dämpades dock något och strax innan klockan 15 handlades aktien för 6,15 kr vilket motsvarar en uppgång på 47 procent.

{Chart}