Så går det för Medicover i börspremiären

Publicerad 2017-05-23 09:03

Notering (uppdaterad) Medicovers aktie steg klart över teckningskursen när handeln inleddes på Stockholmsbörsen på tisdagen.

Erbjudandepriset i Medicovers notering på Stockholmsbörsen fastställdes till 56 kronor per aktier. Prisintervallet i erbjudandet var 49-63 kronor.

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 61 kronor vilket motsvarar en uppgång på närmare 9 procent jämfört med teckningskursen.

Övertecknades flera gånger

Erbjudandet omfattar 36,3 miljoner nya B-aktier, varför börsvärdet baserat på erbjudandepriset motsvarar cirka 7,5 miljarder kronor.

De nya aktierna motsvarar 27,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Om den aviserade övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer antalet nya aktier att uppgå till 41,7 miljoner, motsvarande 31,3 procent av antalet aktier.

Erbjudandet övertecknades flera gånger, uppger bolaget, som tillförs cirka 2 miljarder kronor i emissionen, exklusive övertilldelningsoptionen.

Handel i aktien inleds på tisdagen under kortnamnet MCOV B.

Följ Medicovers aktie här:

{Chart}