Dubbla köpråd lyfter Actic

Publicerad 2017-05-18 12:23

Aktie Under torsdagen har två analyshus inlett bevakningen av Actic vilket fått aktien att lyfta rejält.

Friskvårdskedjan Actics höga intäktstillväxt, potential till marginalförbättring och starka kassagenerering ligger till grund för SEB:s köprekommendation med en riktkurs på 67 kr.

Actics attraktiva marknadsposition i kombination med dess breda nätverk och nyetableringar öppnar möjligheter för bolaget att växa snabbare än sina branschkollegor, menar SEB.

”Genom sin klusterstrategi med grupper av gymanläggningarna, tror vi att Actic kommer att kunna växa både organiskt och genom förvärv för att konsolidera en mycket fragmenterad marknad”, heter det i analysen.

SEB räknar med att Actic visar en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 9 procent under perioden 2015-2019, med en oförändrad underliggande ebitda-marginal, som under expansionsperioden kan ligga strax under Actics långsiktiga mål om en marginal på över 20 procent.

När sedan tillväxttakten mattas av och anläggningarna har byggts upp och nått en mogen nivå ser SEB potential för att marginalerna kommer att nå upp till Actics mål.

Även DNB Markets tar upp bevakningen av Actic med rekommendationen köp och riktkursen 67 kr, alltså samma riktkurs som SEB.

Vid 12.15-tiden på torsdagen hade Actic stigit 4,2 procent till 50,75 kr på Stockholmsbörsen. Teckningskursen i erbjudandet inför börsnoteringen den 7 april var 50,50 kr.

{Chart}