Brett teckningsintervall vid Boozts notering

Publicerad 2017-05-18 06:49

Notering Teckningsintervallet för nätmodehandlaren Boozt, som planerar notering på Stockholmsbörsen, har fastställts till 54-63 kr per aktie. Det motsvarande ett marknadsvärde på cirka 3,1-3,5 miljarder.

Den slutgiltiga teckningskursen förväntas offentliggöras omkring den 31 maj, som även är första handelsdag enligt planen. Teckningsperioden är 18-29 maj för allmänheten och 18-30 maj för institutioner.

Aktierna som säljs vid noteringen, motsvarande cirka halva bolaget, är en kombination av existerande och nyemitterade aktier. De sistnämnda kommer vid full teckning att tillföra Boozt 400 miljoner kr före emissionsavgifter på 16 miljoner.

Som ankarinvesterare, med åtaganden på sammanlagt omkring 565 miljoner kr, finns Ferd A/S, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) och Catella Fondförvaltning.

Som finansiella rådgivare vid noteringen är Carnegie, Danske Bank och Berenberg anlitade.