Peab klart över förväntan

Publicerad 2017-05-10 13:36

Rapport Byggbolaget Peab rapporterar ett resultat som var klart högre än väntat. Samtidigt var omsättningen över 1,5 miljarder högre än väntat.

Peabs rörelseresultat blev 320 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 261 miljoner, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 11.151 miljoner, mot väntade 9.576 miljoner.

Orderingången uppgick till 11.114 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 9.711 miljoner.

Gynnsam marknad lyfte omsättningen

Peab-koncernens nettoomsättning ökade klart mer än analytikernas förväntningar under årets första kvartal. Den ökade omsättningen inom alla affärsområden är mycket en följd av en fortsatt gynnsam bygg- och anläggningsmarknad, heter det i delårsrapporten.

Nettoomsättningen om 11,2 miljarder kronor (8,5) kan jämföras med SME-förväntan om 9,6 miljarder kronor. Koncernens rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades mer än väntat till 320 miljoner kronor (157) respektive 2,9 procent (1,8). Framför allt bidrog ett högre resultat än väntat inom projektutvecklingsdelen positivt. Enligt SME Direkt väntades koncernens rörelseresultat samt marginal ha uppgått till 261 miljoner kronor respektive 2,7 procent.

Intäkterna var samtidigt högre än väntat inom samtliga enheter bygg, anläggning, industri samt projektutveckling.

”Första kvartalet är traditionellt säsongsmässigt svagt, framför allt för Anläggning och Industri”, framhåller vd Jesper Göransson i rapporten. Inom anläggning var rörelseresultatet aningen bättre än väntat medan förlusten inom segmentet industri var något högre än SME-konsensus.

Orderingången minskade till 11,1 miljarder kronor (11,9), enligt analytikersnittet befarades dock att orderingången skulle minskat till under 10 miljarder kronor.

”Orderingången har ökat inom affärsområde Bygg, men minskat inom Anläggning och Projektutveckling. För affärsområde Industri redovisas ingen orderingång eller orderstock. I orderingången för första kvartalet 2017 är det fortsatt stor andel bostadsprojekt med en bra geografisk spridning”, framhåller Peab i kvartalsrapporten.