Bilia ökar vinsten

Publicerad 2017-05-02 08:34

Rapport Bilia redovisar en ökad vinst samtidigt som omsättningen steg rejält.

Bilia redovisar ett resultat efter skatt på 181 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (143). Resultatet per aktie uppgick till 3:50 kronor (2:80).

Nettoomsättningen uppgick till 6.815 miljoner kronor (5.433).

Operativt rörelseresultat blev 267 miljoner kronor (195), motsvarande en marginal på 3,9 procent (3,6).

Rapporterat rörelseresultat uppgick till 244 miljoner kronor (185) vilket ger en rörelsemarginal på 3,6 procent (3,4).

Spår ökad efterfrågan

Bilia räknar med att efterfrågan på bilar och service under det andra kvartalet 2017 kommer att vara något bättre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Det framgår av delårsrapporten, där bolaget också påpekar att hänsyn ska tas till att antalet arbetsdagar är drygt tre dagar färre under det andra kvartalet i år.

Bilia redovisar ett resultat efter skatt på 181 miljoner kronor för det första kvartalet, upp från 143 miljoner kronor samma kvartal i fjol. (143).

Operativt rörelseresultat blev 267 miljoner kronor (195), motsvarande en marginal på 3,9 procent (3,6).

”Efterfrågan på både bilar och service var något bättre jämfört med föregående år och vi redovisade ett betydligt bättre operativt rörelseresultat. Förbättringen är främst hänförlig till Serviceaffären, som ökade den underliggande omsättningen med cirka 10 procent”, kommenterar vd Per Avander i rapporten.

Vidare framgår att verksamheten i Norge utvecklades positivt och att resultatet förbättrades med 31 miljoner kronor. Orderstocken av nya bilar ökade underliggande med cirka 1.300 bilar under kvartalet.

Graf: Bilia kursutveckling 1 år

image

Källa: Infront