SCA i stort sett som väntat

Publicerad 2017-04-27 08:17

Rapport Skogs- och hygienbolaget SCA;s rapport kom i stort sett in som väntat.

Skogs- och hygienkoncernen SCA:s resultat för det första kvartalet kom totalt sett in i nivå med analytikernas förväntningar inför rapporten.

Hygienverksamheten, som ska knoppas av under namnet Essity, var dock något starkare än SME Direkts snittprognos, medan skogsindustridelen, som kommer att behålla namnet SCA, var något svagare.

”Vi vidareutvecklade våra kund- och konsumenterbjudanden och lanserade fem innovationer under kvartalet”, skriver vd Magnus Groth i delårsrapporten om SCA Hygiene.

I övrigt betonar vd:n att bolaget fortsätter med effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom hela värdekedjan.

Den organiska försäljningen ökade under kvartalet med 1,0 procent för hygienverksamheten. Tillväxten på de mogna marknaderna minskade dock med 0,9 procent, medan tillväxtmarknaderna ökade 5,2 procent organiskt.

”Den globala marknaden för hygienprodukter var delvis utmanande under det första kvartalet”, konstaterar bolaget.

För inkontinensprodukter ökade efterfrågan i Europa och Nordamerika, dock med fortsatt prispress till följd av ”intensiv konkurrens”.

Globalt präglades marknaden för inkontinensprodukter av en fortsatt hög konkurrens. Även den globala marknaden för barn- och kvinnoprodukter präglades av ökad konkurrens och kampanjaktivitet.

För skogsindustriverksamheten hade högre volymer och priser en positiv resultateffekt, som dock motverkades av högre kostnader för energi och råvaror.

SCA:s rörelseresultat totalt exklusive jämförelsestörande poster blev 3.404 miljoner kronor för det första kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat på 3.414 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 29.104 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 29.276 miljoner kronor.

Därmed landade den justerade rörelsemarginalen blev 11,7 procent. Väntat var just 11,7 procent.

Uppdaterar finansiella mål

I samband med uppdelningen av SCA-koncernen i två noterade bolag (skogsbolaget SCA respektive hygien- och hälsobolaget Essity) har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes en stund före SCA:s delårsrapport.

Befintliga mål för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper har ersatts med mål för koncernen. De nya målen är en årlig organisk tillväxt på över 3 procent och en justerad avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent.

Nivån på målen har bestämts med utgångspunkt i det vägda genomsnittet av de tidigare målen samt beaktande av bedömd påverkan från BSN medical-förvärvet.

Även fortsättningsvis används alltså mål för organisk försäljningstillväxt och justerad avkastning på sysselsatt kapital (definierad som justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA)/sysselsatt kapital).

För Personliga hygienprodukter var SCA:s tidigare mål en årlig organisk försäljningstillväxt på 5-7 procent. Inom Mjukpapper var det tidigare målet 3-4 procent.

Avseende avkastning på sysselsatt kapital var SCA-koncernens tidigare övergripande lönsamhetsmål en avkastning på 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter var målet 30 procent och för Mjukpapper var målet 15 procent.

Börsen
SEB: Lågräntemiljön kan fortsätta ge stöd till börserna
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens alla köprekar
Aktietips
Swedbank stuvar om bland sektorfavoriternaTar in Essity bland favoriterna
Börsen
Återhämtning på börsen
Foto: istockphoto
Aktie
Africa Oil siktar på trefaldigad produktion
Davos
Dyster profetia från GuggenheimTill slut spricker bubblan
Davos
Davos: Finanseliten flyr börsen”Letar efter privata investeringar”
21/1
Trading Direkt: Rapportsäsongen har startat
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fonder
"Putins manöver bäddar för ännu starkare Rysslandsfonder"Tre förvaltare om Rysslands ekonomi 2020
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
MTG rasar efter avbrutna förhandlingar med Huya
Rapport
Minskande orderingång för Sandvik
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Avanza sänker utdelningen
Konjunktur
SEB spår nollränta två år tillSkriver ned BNP-prognosen
Sektor
Handelsbanken sänker flera fastighetsaktier
Asien
Nedåt i Asien
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Collector reserverar 800 miljoner extra för kreditförlusterKurskollaps på börsen
Aktie
Elekta får stororder
Aktie
Mystisk kursuppgång kan ha fått en förklaring
Rapporter
Nu drar rapportperioden i gångHär är datumen du måste ha koll på
Placera
Hernhag; Bästa sättet att ta hem en vinst
Råvaror
Kapitalförvaltaren: Stort spann för guldpriset"2021 kan priset passera 2.000 dollar"
Räntor
Danska negativa räntor lockar till sparprodukter
Foto: George Frey/Reuters/TT
Analys
Får ny köprek efter uppdaterade diabetesläkemedel
Analyser
Flera nya köprekar bland analyserna