SCA i stort sett som väntat

Publicerad 2017-04-27 08:17

Rapport Skogs- och hygienbolaget SCA;s rapport kom i stort sett in som väntat.

Skogs- och hygienkoncernen SCA:s resultat för det första kvartalet kom totalt sett in i nivå med analytikernas förväntningar inför rapporten.

Hygienverksamheten, som ska knoppas av under namnet Essity, var dock något starkare än SME Direkts snittprognos, medan skogsindustridelen, som kommer att behålla namnet SCA, var något svagare.

”Vi vidareutvecklade våra kund- och konsumenterbjudanden och lanserade fem innovationer under kvartalet”, skriver vd Magnus Groth i delårsrapporten om SCA Hygiene.

I övrigt betonar vd:n att bolaget fortsätter med effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom hela värdekedjan.

Den organiska försäljningen ökade under kvartalet med 1,0 procent för hygienverksamheten. Tillväxten på de mogna marknaderna minskade dock med 0,9 procent, medan tillväxtmarknaderna ökade 5,2 procent organiskt.

”Den globala marknaden för hygienprodukter var delvis utmanande under det första kvartalet”, konstaterar bolaget.

För inkontinensprodukter ökade efterfrågan i Europa och Nordamerika, dock med fortsatt prispress till följd av ”intensiv konkurrens”.

Globalt präglades marknaden för inkontinensprodukter av en fortsatt hög konkurrens. Även den globala marknaden för barn- och kvinnoprodukter präglades av ökad konkurrens och kampanjaktivitet.

För skogsindustriverksamheten hade högre volymer och priser en positiv resultateffekt, som dock motverkades av högre kostnader för energi och råvaror.

SCA:s rörelseresultat totalt exklusive jämförelsestörande poster blev 3.404 miljoner kronor för det första kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat på 3.414 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 29.104 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 29.276 miljoner kronor.

Därmed landade den justerade rörelsemarginalen blev 11,7 procent. Väntat var just 11,7 procent.

Uppdaterar finansiella mål

I samband med uppdelningen av SCA-koncernen i två noterade bolag (skogsbolaget SCA respektive hygien- och hälsobolaget Essity) har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes en stund före SCA:s delårsrapport.

Befintliga mål för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper har ersatts med mål för koncernen. De nya målen är en årlig organisk tillväxt på över 3 procent och en justerad avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent.

Nivån på målen har bestämts med utgångspunkt i det vägda genomsnittet av de tidigare målen samt beaktande av bedömd påverkan från BSN medical-förvärvet.

Även fortsättningsvis används alltså mål för organisk försäljningstillväxt och justerad avkastning på sysselsatt kapital (definierad som justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA)/sysselsatt kapital).

För Personliga hygienprodukter var SCA:s tidigare mål en årlig organisk försäljningstillväxt på 5-7 procent. Inom Mjukpapper var det tidigare målet 3-4 procent.

Avseende avkastning på sysselsatt kapital var SCA-koncernens tidigare övergripande lönsamhetsmål en avkastning på 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter var målet 30 procent och för Mjukpapper var målet 15 procent.

Aktiechatt
Hernhag: Fem högriskaktier med tillväxtpotential
Börsen
Stark avslutning på börsveckan
Aktier
Spararnas amerikanska favoritaktierSvenskar ökar åter i hajpat bolag
Aktie
"Ansträngd värdering" bakom H&M-familjens minskning i Hexagon
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska aktierekar
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltarens fyra bästa småbolagSmåbolagen utklassade Stockholmsbörsen i november
USA
Stark amerikansk jobbstatistik
Placera
Proffsinvesterare spår global recession inom fem år
Analys
Morgan Stanley ser potential på medellång siktHöjer rekommendation och riktkurs för Getinge
Aktie
Vinstvarning från Sportamore
Aktie
Auktionsfirman sänker helårsprognosen
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mest
Fonder
Sparekonomen: Hälsotesta fondsparandet inför 2020
Foto: Alf Linderheim/IBL Bildbyrå/TT
Elpriset
Väder på avvägar trycker upp elpriset
Aktietips
Två köpvärda aktier - och två du kan vara utan
Bostad
SBAB: Fler tror egna bostaden ska stiga i pris
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Ericsson: Mutförlikning nära i USA
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bopriser
Boanalytiker: Svänger till säljarnas marknad igenRekordförsäljning av borätter i oktober
Foto: Pressbild
Placera
"Marknaden prisar inte in Astra Zenecas vinstpotential"
Fonder
Flera fondbolag vill stoppa andra steget i PPM-reformen"Ingen valfrihet värd namnet"
Blankning
Nu är Fingerprint börsens mest blankade aktie
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Analys: Löneinflation pressar Securitas tillväxt
Aktie
Bara hälften av preferensaktieägarna sa ja till utbyte
Penningtvätt
Standard & Poors: Ingen brist på kontroll hos SEB i Baltikum