Haldex vinst högre än väntat

Publicerad 2017-04-25 07:24

Rapport Fordonsunderleverantören Haldex levererar en rapport som resultatmässigt var klart bättre än väntat om man räknar bort engångsposter.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 81 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts sammanställning 52,5 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 7 procent. Väntat var 4,9 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -44 miljoner kronor. Väntat var i snitt engångsposter om -16,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 37 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 36,3 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.148 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 1.080 miljoner.