Haldex: Knorr-Bremse förlänger acceptfrist till 26 september

Publicerad 2017-04-25 17:52

Aktie Knorr-Bremse förlänger acceptfristen för sitt bud på Haldex till den 26 september.

”Den nuvarande acceptfristen i erbjudandet går ut den 16 juni 2017 och Knorr-Bremse har gjort bedömningen att möjligheten att få konkurrensgodkännande, på acceptabla villkor, kommer att stärkas väsentligt om Knorr-Bremse har ytterligare tid att tillhandahålla mer genomarbetad och detaljerad information till myndigheterna och förbereda potentiella konkurrensbefrämjande åtgärder”, skriver Knorr-Bremse i ett pressmeddelande.

Som tidigare meddelats, har Knorr-Bremse ansökt om tillstånd hos Aktiemarknadsnämnden (AMN) att få förlänga den maximala acceptfristen med ytterligare tre månader, till den 26 september 2017.

AMN har nu godkänt en förlängning med ytterligare tre månader medges. AMN medger också att Knorr-Bremse avbryter acceptfristen tidigare om samtliga relevanta myndighetstillstånd erhålls tidigare förutsatt att Knorr-Bremse ger Haldex aktieägare god tid, det vill säga inte mindre än 14 dagar, att anpassa sig till acceptfristens nya slutdatum.