Kraftig förlust för Byggmax

Publicerad 2017-04-24 08:08

Rapport Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -51,6 miljoner kr för det första kvartalet 2017 (-58,2). Resultatet per aktie uppgick till -0,80 kr (-1,00).

Nettoomsättningen blev till 783 miljoner kr (738), motsvarande en total tillväxt på totalt 6,1 procent och med 0,2 procent i jämförbara butiker.

Bruttomarginalen uppgick till 30,3 procent (31,2).

Rörelseresultatet blev -61,9 miljoner kr (-57,8).