Knorr-Bremses köp av Haldex försenas ytterligare

Publicerad 2017-04-20 06:33

Bud Knorr-Bremse har begärt att Aktiemarknadsnämnden (AMN) lämnar tillstånd att förlänga acceptfristen för budet på Haldex till den 26 september.

Avsikten av förlängningen från nuvarande datum den 16 juni ”är att öka möjligheterna för konkurrensgodkännande på acceptabla villkor och därmed säkerheten i affären för Knorr-Bremse och investerare”, heter det vidare.

”Knorr-Bremse bedömer att den äskade tiden ska vara tillräcklig för att slutföra erbjudandeprocessen. Dessutom har Knorr-Bremse hemställt att AMN tillåter att acceptfristen avbryts före det datumet för det fall att relevanta myndighetsgodkännanden erhålls tidigare. AMNs beslut kan förväntas tidigast den 25 april 2017”, skriver Knorr-Bremse.