Stora Enso flaggar för tillfällig resultatsmäll

Publicerad 2017-04-13 08:34

Aktie Massa- och pappersbolaget Stora Enso flaggar för jämförelsestörande poster som påverkar rörelseresultatet negativt med 27 miljoner euro i det första kvartalet 2017.

De jämförelsestörande posterna utgörs av en negativ post om 17 miljoner euro, varav 14 miljoner avser löpande omstruktureringskostnader i samband med den tidigare meddelade nedläggningen av pappersmaskin 8 vid Kvarnsvedens bruk i Dalarna, samt av en nedskrivning av värdet på gröna energicertifikat med 10 miljoner euro.