Analys pressar Swedish Match aktie

Publicerad 2017-02-28 11:24

Analys Blygsammare tillväxt och högre kostnader väntas hämma Swedish Match tillväxt och marginalexpansion. Det menar Barclays i en analys som fått aktien att falla.

En blygsammare tillväxt på Swedish Match viktiga skandinaviska snusmarknader 2017, i kombination med högre insatskostnader inom den amerikanska cigarrverksamheten, kommer sannolikt hämma bolagets organiska försäljningstillväxt och marginalexpansion. Det skriver Barclays på tisdagen och upprepar rekommendationen undervikt.

Barclays, som fortsätter att föredra Imperial Tobacco och British American Tobacco, påpekar samtidigt att Swedish Match gradvisa utträde ur det delägda bolaget STG kan komma att begränsa nedsidan i aktien.

Swedish Match har kvar 9,1 procent av aktierna i STG och vid en avyttring kan kapital frigöras, och delas ut till aktieägarna, motsvarande 8 kronor per aktie, menar Barclays.

Vid 11-tiden noterades Swedish Match 1,2 procent ner på en i övrigt oförändrad Stockholmsbörs.