Humana minskar vinsten

Publicerad 2017-02-23 08:05

Rapport Humana redovisar ett försämrat resultat för det fjärde kvartalet. Omsättningen steg dock.

Humana redovisar ett resultat efter skatt på 34 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (47). Resultatet per aktie uppgick till 0:65 kronor (0:56).

Rörelseresultatet blev 73 miljoner kronor (78) och rörelsemarginalen var 4,3 procent (3,9).

Nettoomsättningen uppgick till 1.681 miljoner kronor (1.521).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2016.