Bufab höjer utdelningen

Publicerad 2017-02-21 08:11

Rapport Bufab redovisar ett stigande resultat och omsättning. Handelsbolaget vill dessutom höja utdelningen.

Bufab redovisar en nettoomsättning på 699 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (612). Den organiska tillväxten var 4 procent.

Orderingången uppgick till 744 miljoner kronor (618).

”Bruttomarginalen stärktes i kvartalet jämfört med föregående år beroende på ett konsekvent arbete med förbättrat inköp, positiv affärsmix samt högre bruttomarginal i de förvärvade bolagen”, skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet ökade till 53 miljoner kronor (38), motsvarande en rörelsemarginal om 7,6 procent (6,2).

Rörelsemarginalen stärktes på grund av ökad bruttomarginal, men tyngdes av ökade rörelsekostnader.

”Dessa berodde i sin tur på något för höga kostnader i segment International, främst avseende förstärkt försäljningsorganisation, samt på icke återkommande förvärvsrelaterade kostnader om 6 miljoner kronor i segment Övrigt”, heter det.

De förvärvsrelaterade kostnaderna berodde till omkring hälften på en omvärdering av tilläggsköpeskillingen för ett förvärv som har utvecklats väsentligt bättre än förväntat, enligt Bufab.

Resultatet före skatt uppgick till 45 miljoner kronor (29).

Jämförelsestörande poster i perioden avser tillkommande skatt avseende tidigare räkenskapsår på 24 miljoner kronor (0). Skatt för perioden blev då 37 miljoner (19) och resultat efter skatt uppgick till 8 miljoner kronor (19).

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (1:70).

Valutakurser en utmaning i år

Bufab ser utmaningar i de rådande valutakurserna 2017 och även i en trend mot ökande råmaterialpriser.

”Å andra sidan hoppas vi att även framöver kunna öka vår marknadsdel. Vi såg också en god orderingång under det fjärde kvartalet vilket bådar gott inför inledningen av 2017”, säger vd Jörgen Rosengren i bokslutskommunikén för 2016.