Swedish Match under förväntan – men utdelningen fördubblas

Publicerad 2017-02-17 08:18

Rapport Tobaksjätten Swedish Match redovisar ett resultat som inte nådde upp till analytikernas förväntningar. Utdelningen fördubblas dock jämfört med föregående år.

Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 954 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 992 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Före skatt blev resultatet 868 miljoner kronor. Här väntade sig analytikerna 901 miljoner kronor.

Siffrorna inkluderar en resultatandel från det delägda bolaget STG.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.957 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 3.942 miljoner.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 8:50 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 8:61 kronor.

Bolaget ger en extrautdelning om 7:50 kronor till följd av avyttringen av STG-aktier i januari 2017.

Sammantaget innebär det att tobaksjätten dubblar utdelningen som föregående år var 8,00 kronor.

Spår lägre marknadsandelar

Swedish Match bedömer att konsumtionen av snus i Skandinavien och moist snuff i USA 2017 kommer att öka, mätt i antal dosor. I Skandinavien bedöms tillväxten vara lägre än under 2016.

”Vi förväntar oss att konkurrensen på den skandinaviska snusmarknaden kommer att vara fortsatt intensiv under 2017”, skriver Swedish Match.

För cigarrer i USA förväntar sig Swedish Match att marknaden fortsätter att växa under 2017 och att konkurrensen kommer att vara fortsatt intensiv. Swedish Match ambition är att under 2017 öka cigarrvolymerna på marknaden i USA.

Produktionskostnaden per cigarr förväntas öka både till följd av helårseffekten av avgifter till FDA samt på grund av högre kostnader för råmaterial.

Swedish Match kommer under 2017 att fortsätta investera för tillväxt i snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien.

”Vi förväntar oss fortsatt volym- och nettoomsättningstillväxt. Marknadsrelaterade kostnader förväntas öka något främst till följd av satsningen på ZYN på marknaden i USA. Rörelseförlusten för snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien bedöms i lokal valuta att i stort sett vara i linje med 2016”, heter det i bokslutet.