Kraftig vinstökning för CLX

Publicerad 2017-02-17 07:45

Rapport CLX, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar en kraftig vinstökning för det fjärde kvartalet. Bolaget meddelar också att man köper ett tyskt bolag.

CLX redovisar ett resultat efter skatt på 53,2 miljoner kronor för kvartalet oktober-december 2016 (20). Resultatet per aktie uppgick till 1:09 kronor (0:53).

Ebitda-resultatet uppgick till 68,1 miljoner kronor (27,9). Ebitda exklusive jämförelsestörande poster blev 76,0 miljoner kronor (29,4).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 46,5 miljoner kronor (26,0).

Nettoomsättningen blev 670 miljoner kronor (274).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2016.

Köper tyskt företag

CLX Communications har förvärvat det tyska företaget Xura Secure Communications, ett dotterbolag till Xura Inc.

CLX betalar 15,5 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs kontant i samband med tillträdet till aktierna. Vidare kan en tilläggsköpeskilling på 1,5 miljoner dollar komma att utgå, förutsatt att uppsatta mål avseende innevarande års utfall för Xuras bruttovinst uppnås.

Xura Secure Communications är ett företag inom mobilameddelandetjänster som levererar mer än 500 miljoner meddelanden per år för några av Tysklands största banker och flygbolag. Bolaget har en marknadsandel på över 30 procent i Tyskland. Bolaget omsatte cirka 25,5 miljoner euro 2016, med ett ebtida-resultat på cirka 2,1 milijoner euro.

Under 2017-2018 bedöms förvärvet av Xura Secure Communications kosta CLX 20-24 miljoner kronor i integrations- och omstruktureringskostnader.

Transaktionskostnaderna förväntas uppgå till 6-8 miljoner kronor vilka belastar resultatet under första kvartalet 2017.

Xura konsolideras den 16 februari 2017 och CLX räknar med att Xura är helt integrerat vid slutet av 2018.