Alligator minskar förlusten

Publicerad 2017-02-17 08:23

Aktie Forskningsbolaget Alligator Bioscience halverade förlusten under det fjärde kvartalet.

Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -19,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-39,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:31 kronor (-0:67).

Rörelseresultatet blev -22,1 miljoner kronor (-39,1).

Nettoomsättningen uppgick till 6,4 miljoner kronor (0,5).

Likvida medel per den 31 december uppgick till 659 miljoner kronor (366).