Kraftigt sämre rörelseresultat för Tobii

Publicerad 2017-02-15 08:14

Rapport Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett resultat efter skatt på -1,4 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2016 (-7,1). Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,08).

Resultatet före skatt blev 4,8 miljoner kr, lyft av positiva finansiella poster om sammantaget 15,3 miljoner kr (-4,5). Rörelseresultatet blev -10,5 miljoner kr (-3,0).

Nettoomsättningen uppgick till 306 miljoner kr (287).