Pensionsmyndigheten köpstoppar Allras fonder

Publicerad 2017-02-14 20:17

PPM (uppdaterad) Pensionsmyndigheten har stoppat möjligheterna att köpa fyra fonder från Allra inom ramen för premiepensionssystemet.

Omkring 130 000 svenskar har sitt premiepensionssparande i någon av Allras fyra fonder. Det handlar om fonderna Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Sammanlagt handlar det om 19 miljarder premiepensionskronor.

Samtliga fyra fonder köpstoppas nu eftersom Pensionsmyndigheten misstänker att bolaget inte följer reglerna.

– Köpstoppet innebär att Allras fonder inte går att välja. Stoppet gäller under den tid vår utredning pågår. Våra frågor till Allra rör bland annat innehaven i fonderna, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.

Ett annat skäl till att fonderna nu köpstoppas är att det riktats en stor mängd klagomål mot Allra.

– Det samarbetsavtal alla aktörer på fondtorget tecknar med oss ställer krav på att man agerar på ett förtroendefullt sätt i alla led – även vad gäller försäljning och marknadsföring. Givet de kundklagomål som vi har fått behöver vi utreda om Allra brustit på detta område, säger Mikael Westberg.

Nu ska Pensionsmyndigheten närmare utreda Allras agerande. I värsta fall kan fondbolaget avregistreras från fondtorget.  Men även om fonderna nu köpstoppats kan sparare sälja andelar för att byta till någon annan fond i premiepensionssystemet.

Allras vd Alexander Ernstberger välkomnar Pensionsmyndighetens beslut.

– Vi har ett stort ansvar mot våra 130 000 kunder och de ska kunna lita på att vi följer det regelverk som gäller för fonder i premiepensionssystemet. Vi välkomnar därför en granskning av vår verksamhet och vi kommer att göra allt för att underlätta den granskningen. Vi har haft och kommer även fortsättningsvis ha en nära dialog med Pensionsmyndigheten. Vi är angelägna om att ha Pensionsmyndighetens förtroende och vi är beredda att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla detta förtroende, säger han.