Kommentar: Hausse när Vitrolife växer vidare

Publicerad 2017-02-10 06:25

Kommentar Vitrolife stod för torsdagens jätteryck efter helårsrapporten med en uppgång på 15,6 procent. Fortsatt hög tillväxt med ökande marknadsandelar ligger bakom - och aktien tar nu igen en del av tappet från i höstas.

Aktier med p/e-tal över 40 brukar inte tillåtas ha några bakslag och förra årets tredje kvartalsrapport för Vitrolife mottogs inte väl av aktiemarknaden. Aktien föll under hösten med så mycket som 33 procent och frågan var om detta var inledningen på en sämre resa för bolagets aktieägare som under den senaste åren haft en häftig kursuppgång att glädja sig åt. För sett till fem år tillbaka är uppgången hela 1 160 procent.

Vitrolife som är verksamt globalt inom fertilitetsbehandlingar, det vill säga med olika produkter som hjälper blivande föräldrar att få barn. Och med ovanstående kursutveckling har bolaget historiskt haft en mycket positiv utveckling sedan fem år tillbaka. Omsättningen har ökat med över 20 procent per år i snitt och rörelsemarginalen har lyfts från ensiffriga tal över 30 procent i fjol.

Under dessa fem år har Thomas Axelsson verkat som vd och han har bland annat fokuserat resurserna på de mest lönsamma produkterna, vilket förklarar en del av förbättringarna. Det finns också betydande skalfördelar när företagets försäljning blir allt större.

Kursraset under hösten fick dock ingen upprepning i och med bokslutet på torsdagen utan Vitrolife tog revansch med en kursuppgång på över 15 procent. Bakgrunden var en tillväxt för omsättningen på hela 26 procent till 251 miljoner och en ökning för rörelseresultatet på 12 procent till 78 miljoner.

Att marginalen minskade från 35 till 31 procent var väntat efter flera förvärv med lägre marginaler som väntas höjas på sikt. Och fjärde kvartalet blev ett stort plus eftersom omsättningshöjningen var bättre än snittet under året – ökningen för helåret blev 19 procent nära företagets mål om 20 procent tillväxt. Det innebär också att Vitrolife växer betydligt mer än marknaden där tillväxten beräknas till 5-10 procent per år.

Att marknaden överhuvudtaget växer beror delvis på att andelen kvinnor som föder barn sent i livet ökar och det i sin tur innebär utökade svårigheter att få barn. I Kina har också den så kallade ettbarnspolitiken slopats, dvs föräldrar tillåts nu i högre grad ha fler än ett barn, vilket är en faktor som kommer öka tillväxten i Asien för Vitrolife.

För aktiemarknaden är Vitrolife en av högst värderade bolagen inom medicinteknik. Det beror på att marknaden visar upp en såpass stadig tillväxt och att Vitrolife är en av de ledande bolagen med en marknadsposition som motsvarar 15-20 procent.

Bolagets lönsamhet och finanser tillåter också förvärv varför bolagets höga tillväxt mer än den underliggande marknaden kan fortsätta år framöver – och dessa utsikter prissätts högt av investerare.

Att köpa Vitrolife runt 460 kr är naturligtvis inte särskilt riskfritt – bakslag som i höstas kan givetvis återkomma. Men bokslutsrapporten andas optimism och skulle första kvartalet fortsätta i samma positiva stil är det sannolikt att aktien kan fortsätta upp mot tidigare rekordnivåer över 500 kr.