Haldex slopar utdelningen

Publicerad 2017-02-10 07:25

Rapport Haldex resultat tyngs av engångsposter och flaggar för att det kommer att bli svårt att visa tillväxt i år. Dessutom slopar fordonsunderleverantören oväntat utdelningen.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 48 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts sammanställning 41,6 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 4,6 procent. Väntat var 4,1 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -73 miljoner kronor. Väntat var i snitt engångsposter om -70 miljoner kronor.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev -25 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på -28,4 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.054 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 1.016 miljoner.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för helåret 2016 (2:00). Väntat var en utdelning om 2:31 kronor.

Haldex är under bud av Knorr-Bremse som nyligen förlängt acceptperioden till i sommar.

Svårt visa tillväxt

Fordonsunderleverantören Haldex kommer att få det svårt att visa tillväxt under 2017, då bolaget påverkas av ett väntat svagt marknadsläge och en utdragen budprocess.

Det skriver avgående vd Bo Annvik i bokslutsrapportens vd-ord.

”Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet, men med minskad omsättning och höga kostnader på grund av budprocessen, bedöms rörelsemarginalen för 2017 bli något sämre än för 2016”, skriver han.