Knorr-Bremse förlänger accepttiden igen

Publicerad 2017-02-09 08:28

Aktier Tyska Knorr-Bremse förlänger acceptperioden för sitt erbjudande om att förvärva samtliga aktier i verkstadsbolaget Haldex till den 16 juni 2017 i avvaktan på godkännanden från konkurrensmyndigheter.

Mot bakgrund av informationsutbytet med Haldex och dialogen med konkurrensmyndigheterna bedömer Knorr-Bremse att man kommer behöva ytterligare tid för att slutföra godkännandeprocessen. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Knorr-Bremse fortsätter att vara fullt ut inställt på att genomföra transaktionen som är strategiskt attraktiv. Knorr-Bremse fortsätter arbeta med full kraft med godkännandeprocessen och är övertygat om att man kommer erhålla nödvändiga godkännanden. Knorr-Bremse kommer att återkomma med ytterligare information om utvecklingen”, heter det.

Den 7 december 2016 förlängdes acceptperioden till och med den 28 februari 2017. Erbjudandets fullföljande är villkorat av bland annat att samtliga nödvändiga godkännanden från myndigheter erhålls.

Knorr-Bremse har tidigare meddelat att acceptansnivån för budet motsvarade 86 procent av aktierna i Haldex.