Lena Apler, styrelseordförande i Collector.

Något bättre för Collector

Publicerad 2017-02-09 08:18

Rapport Nischbanken Collectors resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 155 miljoner kr, väntat enligt SME Direkt var 150 miljoner kr.

Resultat efter skatt blev 120 miljoner kr, vilket kan ställas mot förväntningar på 114 miljoner kr.

Totalintäkterna uppgick till 431 miljoner kr, enligt SME Direkts konsensusprognos väntades 410 miljoner.

Som väntat föreslås ingen utdelning för 2016, i linje med bolagets policy att fokusera på tillväxt varpå utdelningen ska vara låg eller helt utebli på medellång sikt.