Stora Enso sämre än väntat – aktien dyker

Publicerad 2017-02-03 12:17

Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Ensos resultat var betydligt sämre än väntat. Aktien faller brant på börsen.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 191 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Väntat var enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten 210 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 7,8 procent, att jämföra med väntade 8,6 procent.

Resultat före skatt landade på 76 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 169 miljoner euro.

Resultat före skatt inkluderar engångsposter om totalt -34 miljoner euro. Väntat var engångsposter om -34 miljoner.

Här ingår även värdering till verkligt värde och icke-operativa kostnader på -12 miljoner euro. Väntat var +30 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 2.438 miljoner euro för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.426 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:37 euro per aktie, att jämföra med förväntade 0:34 euro.

Oförändrad omsättning första kvartalet

Stora Enso räknar med att omsättningen i det första kvartalet 2017 bli i nivå med de 2.438 miljoner euro som redovisas för fjärde kvartalet 2016.

Vidare spår bolaget att det operativa rörelseresultatet ska bli i nivå med det resultat på 191 miljoner som redovisas för fjärde kvartalet 2016.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Utsikterna för det första kvartalet inkluderar en negativ påverkan från driftsättningen av kartongbruket i Beihai samt kraftverksstoppet vid Enocell-bruket med 34 miljoner euro respektive 10 miljoner euro, uppger bolaget.

Det finns inga planer på stora underhållsstopp under första kvartalet 2017.

Vidare framgår att inkörningen av kraftlinerbruket i Varkaus går framåt och att Stora Enso räknar med att rörelseresultatet når break-even under det andra kvartalet 2017.

Inkörningen av Beihai-bruket i Kina går hittills snabbare än planerat.

Graf: Följ aktien här
{Chart}