Hernhag: Bra med många aktier i portföljen

Publicerad 2017-01-30 06:13

Krönika Många ger rådet att det räcker med omkring tio aktier i portföljen. Det kan det göra för dig som är nybörjare. För dig som är mer van placerare går det bra att ha många fler aktier, i alla fall om du är passiv investerare.

Samma experter som ger rådet med tio aktier kan ge en fondsparare rådet att ha till exempel fem olika aktiefonder. Den femte aktiefonden innebär att antalet underliggande aktier som du köper in dig i ökar från minst 120 till 150 aktier. Varje aktiefond har kanske 30 aktier, antalet varierar mellan 15 aktier och flera hundra mycket beroende på om det är aktiv förvaltning eller till exempel en global indexfond.

Fondspararna får med andra ord rådet att indirekt ha flera hundra aktier. Aktiespararna får rådet att ha många färre aktier. Att jag och andra rekommenderar så många aktier indirekt via fonder beror förstås på att det är bra att sprida riskerna mellan olika förvaltare och regioner. Det är dessutom svårare att hålla koll på många aktier själv.

Trots det tycker jag att tio aktier i en aktieportfölj inte behöver vara någon övre gräns alls. Som riskspridning står det sig väldigt slätt mot fondspararportföljens hundratals aktier.

Aktiefondernas enskilda aktieinnehav har du väldigt liten exponering mot. En fonds största aktieinnehav utgör kanske 5 procent av fondförmögenheten. Har du 20 procent av din fondportfölj i denna aktiefond innebär det att din ekonomiska exponering mot det största innehavet i fonden är 1 procent. Flera aktiefonder har många innehav som bara väger mindre än 1 procent av fonden. Din exponering mot ett innehav som väger exempelvis 0,5 procent av fonden är ynka 0,1 procent om du har en femtedel av ditt kapital i den fonden.

Om du har intresse och lust att bli din egen förvaltare är det inga problem att ha till exempel 20 olika aktier. Då blir riskspridningen bättre än om du bara har tio aktier, men det är ändå en överskådlig storlek på portföljen. Varje innehav väger så mycket eller lite du tycker dig vilja ha.