Kommentar: Därför gillar börsen styckning

Publicerad 2017-01-16 13:06

Kommentar Beskedet att dela upp Atlas Copco gillas av börsen och aktien stiger. Det är helt enligt läroboken på aktiemarknaden där renodlade verksamheter uppskattas av investerarna - därför kommer vi få ser fler uppdelningar de närmaste åren.

Att någonting skulle hända i Atlas Copco förr eller senare har varit allmänt känt. Verksamheten inom industri är en helt annan än gruv- och anläggningsverksamheten där den senares lägre lönsamhet varit en hämsko för utvecklingen av kursen.

Nu blir det en uppdelning, följt av en utdelning till aktieägarna av det nya bolaget inom gruv – och om drygt ett år en börsnotering. På så sätt behåller Wallenbergarna kontrollen över det nya bolaget och kan i ett senare skede bestämma vad de ska göra.

För kronjuvelen är gamla Atlas Copco – och där har huvudägaren Investor inga planer på att frånträda ägandet. Där finns tillväxtmöjligheterna inom kompressor- och industriteknik och kan med sina höga lönsamhet fortsätta att leverera aktieägarvärde. Att chefen för området industriteknik – Mats Rahmström – nu blir nu vd för Atlas Copco känns därför som helt i sin ordning.

Att på detta sätt stycka upp bolag är inget nytt på börsen – det sker hela tiden både i mindre och större bolag och det finns flera anledningar:

* Du får nästan alltid en högre värdering av de bägge delarna separata än tillsammans. Bolagen skapar alltså en engångseffekt av aktieägarvärde som direkt gynnar ägarna.

* De två nya bolagen blir mer fokuserade på sina speciella områden, vilket innebär att det lättare blir att göra nya strukturaffärer med andra bolag i sektorn.

* Det kan också leda till att ett uppdelat bolag kan lättare få bud på sig när en köpare bara är intresserad av en viss verksamhet.

Bland de senaste exemplen av större uppdelningar hittar vi beslutet att stycka SCA i en konsumentdel och en skogsdel som kommer verkställas under hösten. Detta har önskats på aktiemarknaden i årtionden och med en Fredrik Lundberg som ny huvudägare i SCA genom industrivärden blev det verklighet.

Andra större bolag som kan tänkas dela upp sig är Volvo där anläggningsmaskinerna mycket väl kan särskiljas från lastbilsverksamheten. Riskkapitalbolaget Cevian har pressat på för att dela upp ABB, men har just för tillfället får nej av andra storägare som till exempel Investor. Pressen har dock inneburit en höjning av kursen – och om inte ledningen levererar enligt nya hårdare krav kan uppdelningen vara ett faktum inom något år eller två.

Att köpa en aktie enbart för att det spekuleras i en uppdelning är dock en stor chansning – det kanske aldrig händer eller dröjer mycket längre som i fallet i SCA. Däremot kan det vara ett bonusargument om du gillar bolaget och aktien i övrigt.