Tobiis emission kraftigt övertecknad

Publicerad 2016-12-29 08:15

Aktier Ögonsensorbolaget Tobiis företrädesemission är övertecknad med 96 procent. Genom nyemissionen kommer Tobii att tillföras cirka 458 miljoner kr före avdrag för emissionskostnader.

I emissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december, tecknades 8 633 477 aktier motsvarande 97,95 procent av de erbjudna aktierna, med stöd av teckningsrätter.

Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 8 629 035 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Av dessa teckningsanmälningar har 180 526 aktier tilldelats.

För varje innehavd aktie i Tobii erhölls en teckningsrätt. Tio teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie till teckningskursen 52 kr.

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 29 december 2016.