Haldex vinstvarnar

Publicerad 2016-12-20 07:43

Aktie Haldex vinstvarnar för helåret då budprocessen inneburit högre kostnader och för att affärsläget i Nordamerika har försvagats under hela 2016.

”Osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har medfört ökade kostnader för att vinna affärer, bibehålla goda kundrelationer och bistå i konkurrensutredningen”, heter det.

De ökade kostnaderna för fjärde kvartalet uppskattas uppgå till cirka 70 miljoner kronor (valutaomräknat) och kommer att belasta resultatet för 2016 i form av extraordinära kostnader. De legala kostnaderna bedöms fortsätta öka medan övriga extraordinära kostnader bedöms minska under 2017.

Haldex har normalt sett lägst omsättning under året i det fjärde kvartalet. Kundernas osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har dessutom medfört att Haldex har svårare att teckna kundavtal, skriver Haldex.

I Nordamerika, som utgör cirka hälften av Haldex försäljning, har marknadsläget fortsatt försvagas under hela 2016.

Sammantaget gör Haldex bedömningen att rörelsemarginalen för 2016, exklusive extraordinära kostnader, kommer uppgå till cirka 6,5 procent jämfört med tidigare uppskattning på cirka 7 procent.

Enligt SME Direkts senaste sammanställning från den 1 november låg konsensus på en rörelsemarginal om just 7,0 procent för helåret 2016.