Haldex: Affären kan försenas ett halvår

Publicerad 2016-12-15 08:12

Haldex har erhållit en begäran från det amerikanska justitiedepartementets konkurrenträttsavdelning om ytterligare information, det vill säga fördjupad granskning, gällande Knorr-Bremses uppköpserbjudande. Det kan försena affären med ett halvår.

Det säger Haldex tillförordnade styrelseordförande Magnus Johansson till Nyhetsbyrån Direkt.

”Det handlar sannolikt om en försening i storleksordningen ett halvår, snarare än några veckor”, säger han.

För Haldex styrelse, som rekommenderade likaledes tyska ZF Friedrichshafens bud på 120 kr per aktie, trots att Knorr-Bremse bjöd 5 kr mer, är utvecklingen inte någon överraskning.

”Det här är precis det vi befarade och som vi försökte förmedla till aktiemarknaden under budprocessen. Vi är inte förvånade”, säger Magnus Johansson.

ZF och Haldex har lite eller ingen överlappande verksamhet och ett övertagande ansågs av bolagens styrelser därför ha kunnat genomföras snabbt.

Vad betyder det här för Haldex verksamhet?

”Det är inte idealiskt. Utdragna processer innebär osäkerhet för både anställda och kunder. Hittills har bolaget hanterat det utan några dramatiska följder, men det kräver mycket arbete”, säger Magnus Johansson.

Haldex har tidigare uppgett att flera stora kontrakt ska omförhandlas mot slutet av året. Hur de förhandlingarna gått vill styrelseordföranden dock inte avslöja.

Knorr-Bremse, som per den 7 december hade fått in accepter motsvarande drygt 86 procent, har tidigare förlängt acceptperioden till och med den 28 februari 2017. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Knorr-Bremse offentliggjort att villkoren för erbjudandet uppfyllts eller Knorr-Bremse annars beslutat att fullfölja erbjudandet, har bolaget uppgett.

 

 

 

 

Enligt Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements, HRS, kan Knorr-Bremse inte förvärva kontroll över Haldex fram till ”antingen utgången eller avslutandet av en obligatorisk lagstadgad väntetid”.

”En begäran om fördjupad undersökning utsträcker den obligatoriska lagstadgade väntetiden fram till 10 dagar efter det att Knorr-Bremse huvudsakligen tillmötesgått begäran (om inte dessförinnan avslutad av justitiedepartementet)”, skriver Haldex i ett pressmeddelande.

Haldex kommer fortsätta att samråda med Knorr-Bremse och samarbeta med det amerikanska justitiedepartementet under granskningsprocessen, framgår av pressmeddelandet.