Knorr-Bremses köp av Haldex försenas

Publicerad 2016-12-07 08:36

Aktie Tyska Knorr-Bremse har nått en acceptansnivå om 86,1 procent för sitt bud på den svenska bromstillverkaren Haldex. Acceptperioden förlängs dock och likvid väntas först i mars 2017.

”Haldex utgör ett starkt tillskott till Knorr-Bremse och en högt värderad tillgång för vår kombinerade grupp. Vi är övertygade om att vi kommer kunna skapa ett antal fördelar för alla intressenter, inklusive anställda, kunder och affärspartners”, säger Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremse förvaltningsstyrelse.

Bolaget arbetar fortsättningsvis ”med full kraft” med godkännandeprocessen, där ”två viktiga steg” sägs ha uppnåtts.

”Baserat på den transparenta dialogen med myndigheterna är vi övertygade om att vi kommer att erhålla alla nödvändiga myndighetsgodkännanden”, kommenterar Klaus Deller vidare.

Knorr-Bremses begäran om hänskjutande till EU-kommissionen har redan beviljats och därmed har pre-notifieringfasen i EU påbörjats. Därutöver har Knorr-Bremse lämnat in nödvändiga anmälningar enligt HSR Act i USA. För att erhålla myndighetsgodkännanden har dock en längre handläggningsperiod visat sig nödvändig.

”Följaktligen är detta villkor ännu inte uppfyllt och Knorr-Bremse kommer att återkomma med närmare detaljer när det är möjligt”, skriver bolaget vidare.

Acceptperioden förlängs därför till och med den 28 februari 2017.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Knorr-Bremse offentliggjort att villkoren för erbjudandet uppfyllts eller Knorr-Bremse annars beslutat att fullfölja erbjudandet.

Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 3 mars 2017, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 10 mars 2017, uppger bolaget.