Kraftig vinstökning för CLX

Publicerad 2016-11-15 07:47

Rapport CLX, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar ett resultat efter skatt på 16,6 miljoner kr för kvartalet juli-september 2016 (8,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,34 kr (0,21).

Rörelsevinsten (ebitda) blev 28,1 miljoner kr (13,5). Nettoomsättningen uppgick till 590 miljoner kr (243). Det framgår av delårsrapporten.

Kvartalet som löpte juli till september 2016 var det första för CLX efter förvärvet av Mblox där bolaget har redovisat ett konsoliderat resultat. CLX vd Johan Hedberg uppger att han redan efter den första tiden av omstrukturerings- och integrationsarbete ser både positiva operativa och resultatmässiga effekter.

När förvärvet kommunicerades av bolaget förväntades det synergier på ”minst 10 miljoner dollar årligen”. Förutom positiva resultat- och marginaleffekter under kvartalet konstaterar Johan Hedberg att integrationen ur ett operativt perspektiv överträffar bolagets förväntningar.