Tobii tar in 450 miljoner

Publicerad 2016-11-07 07:14

Aktie Ögonstyrningsbolaget Tobii har beslutat om en företrädesemission på 450 miljoner kronor, 7,7 procent av nuvarande börsvärde, för att satsa på eyetracking inom virtual reality och smartphones.

Bolaget ska göra ”betydande investeringar i teknik- och marknadsutveckling för att ta till vara på det snabbt ökande intresset för eyetracking i virtual reality och smartphones”, heter det.

Ambitionen är att Tobii skall ta samma världsledande position med eyetracking för konsumentelektronik som segmenten Dynavox och Pro redan uppges ha inom sina respektive områden.

Tobii avser att investera 150 miljoner kronor årligen i båda de två områdena under 2017-19.

Fullständiga emissionsvillkor förväntas offentliggöras senast 24 november, och teckningsperiod väntas löpa 6-20 december.

Aktieägare med 40 procent av rösterna i Tobii har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen, och en extra bolagsstämma i frågan kommer att hållas den 30 november.