SKF:s resultat lyfts av engångsposter

Publicerad 2016-10-26 13:06

Rapport Kullagerbolaget SKF resultat var betydligt bättre än vad analytikerna förväntat sig. Resultatet lyfts dock av stora engångsposter.

SKF redovisar ett rörelseresultat på 2.191 miljoner kronor för det tredje kvartalet. I resultatet ingår engångsposter på 380 miljoner kronor (-151).

Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.491 miljoner kronor, inklusive engångsposter på -75,8 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

SKF:s rörelseresultat exklusive engångsposter blev 1.811 miljoner kronor, jämfört med SME Direkts snittprognos 1.729 miljoner kronor.

SKF:s försäljning låg på 17.912 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 17.720 miljoner kronor.

Spår oförändrad efterfrågan

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det fjärde kvartalet 2016 kommer att vara relativt oförändrad för koncernen jämfört med föregående kvartal.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Enligt SME Direkts sammanställning väntade analytikerna sig att utsikter skulle tala om en oförändrad efterfrågan tredje kvartalet.

Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan väntas efterfrågan också bli relativt oförändrad.

SKF väntar sig att efterfrågan blir något högre i Europa, lägre i Nordamerika och relativt oförändrad i Asien och Latinamerika i det fjärde kvartalet i förhållande till det tredje.